ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 8.09.2017

W związku z realizacją projektu pt: Rozwój firmy „Majonezy” Spółdzielnia Pracy Produkcyjno-Handlowa w Kętrzynie, zapraszamy do składania ofert na zakup automatycznej maszyny pakującej będącej elementem wdrażania strategii wzorniczej opracowanej w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję Programu Operacyjnego Polska Wschodnia dofinansowanego z funduszy europejskich.

 

 

 

 

 

Do pobrania:

 

Zapytanie ofertowe (.pdf)

formularz ofertowy do zapytania ofertowego (wersja edytowalna)

oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (wersja edytowalna)

lista kontrolna do oceny spełnienia kryteriów przetargu na automat pakujący (wersja edytowalna)