Zapytanie ofertowe nr 1 - informacja

W najbliższym czasie ponownie zostanie ogłoszone zapytanie ofertowe na zakup usług doradczych związanych z projektowaniem wzorniczym będących elementem wdrażania strategii wzorniczej opracowanej w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.