Zapytanie ofertowe nr 1 - uzupełnienie

W nawiązaniu do zapytania ofertowego na realizację usług doradczych związanych z projektowaniem wzorniczym dla firmy „Majonezy” Spółdzielnia Pracy Produkcyjno-Handlowa w Kętrzynie informujemy, że w przedmiotowym zapytaniu zabrakło dwóch dodatkowych informacji. W związku z powyższym prezentujemy uzupełnione zapytanie ofertowe (dodatkowe treści zostały pogrubione, str. 7 zapytania ofertowego). Modyfikacja zapytania ofertowego nie wpłynęła na jego zakres oraz nie wpływa na możliwość przygotowania oferty przez potencjalnych Wykonawców. Dlatego też termin składania ofert pozostaje bez zmian.
Edytowalne wersje załączników prosimy pobierać z I wersji zapytania ofertowego.