Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 8.09.2017

W związku z realizacją projektu pt: Rozwój firmy „Majonezy” Spółdzielnia Pracy Produkcyjno-Handlowa w Kętrzynie, zapraszamy do składania ofert na zakup automatycznej maszyny pakującej będącej elementem wdrażania strategii wzorniczej opracowanej w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję Programu Operacyjnego Polska Wschodnia dofinansowanego z funduszy europejskich.

 

Zapytanie ofertowe nr 2 - informacja

W dniu 25 sierpnia 2017 roku odbył się konkurs ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 28 lipca 2017 roku na zakup automatycznej maszyny pakującej będącej elementem wdrażania strategii wzorniczej opracowanej w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert nie wybrano Wykonawcy zamówienia, ponieważ żadna złożona oferta nie odpowiadała parametrom przedmiotu zamówienia.

Zapytanie ofertowe nr 1 - informacja

W dniu 22 sierpnia 2017 roku odbył się konkurs ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 24 lipca 2017 roku na zakup usług doradczych związanych z projektowaniem wzorniczym będących elementem wdrażania strategii wzorniczej opracowanej w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert nie wybrano Wykonawcy usług, ponieważ żadna złożona oferta nie spełniała warunków udziału w postępowaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe nr 1 - uzupełnienie

W nawiązaniu do zapytania ofertowego na realizację usług doradczych związanych z projektowaniem wzorniczym dla firmy „Majonezy” Spółdzielnia Pracy Produkcyjno-Handlowa w Kętrzynie informujemy, że w przedmiotowym zapytaniu zabrakło dwóch dodatkowych informacji.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2

W związku z realizacją projektu pt: Rozwój firmy „Majonezy” Spółdzielnia Pracy Produkcyjno-Handlowa w Kętrzynie, zapraszamy do składania ofert na zakup automatycznej maszyny pakującej będącej elementem wdrażania strategii wzorniczej opracowanej w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję Programu Operacyjnego Polska Wschodnia dofinansowanego z funduszy europejskich”.
 

 1 2 3 Następna »  Ostatnia